Uslovi korišćenja

DremCo je napravio ovaj sajt dostupnim za ličnu upotrebu. Možete preuzeti materijale sa sajta za nekomercijalnu, ličnu upotrebu, pod uslovom da sadrži sve informacije o autorskom pravu i drugim vlasničkim pravima sadržanim u materijalima. Zabranjeno je distribuirati, modifikovati, ponovno korisiti, prosleđivati ili koristiti sadržaje ove veb stranice za javne ili komercijalne svrhe bez pismenog odobrenja DremCo. Ovo se odnosi na tekst, slike, audio i video materijala. Rokovi i uslovi ispod, uključujući sve zakone i uslove koje su relevantne za veb i internet, važe za korisnike ovog sajta. Pristupanjem ili korišćenjem ovog sajta, prihvatate ove uslove.

ZAŠTITNI ZNAK I AUTORSKO PRAVO

,,DremCo" je registrovani zaštitni znak. DremCo zaštitni znak i svi materijali na ovom sajtu su zaštićeni autorskim pravom, osim ako nije drugačije naznačeno, a ne mogu se koristiti bez pismenog odobrenja od DremCo ili bilo koje treće strane uključene u izgradnju sajta.

LINKOVI OD I KA EKSTERNIM VEB STRANICAMA

DremCo nije proverio sve sajtove koji imaju linkove na ovom sajtu, a mi ne možemo biti odgovorni za sadržaj, politiku tajnosti ili funkcionalnosti stranica van ovog sajta, čak i ako su ovde povezana. Gore navedeno se odnosi i na sajtove do kojih se može doći preko ovog sajta.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Celokupan sadržaj ovog sajta se isporučuje,,kao što se vidi", bez bilo kakve garancije, bilo eksplicitno ili implicitno. DremCo ne može biti odgovoran za direktno, indirektno ili slučajno oštećenje usled pristupa ili korišćenja sajta. Niti DremCo prihvatiti odgovornost za, i ne može se smatrati odgovornim za kompenzaciju, bilo kakvu štetu ili viruse koji utiču na vašu računarsku opremu ili drugu imovinu kao rezultat pristupa ili korišćenja ovog sajta, ili prenošenja materijala, podataka, tekst, slike, video ili zvuk sa ovog sajta, ili koji postoji na ovom sajtu.

DOSTAVLJENI MATERIJAL, PITANJA I ODGOVORI, KAO I UČEŠĆE NA TAKMIČENJIMA I KVIZOVIMA

DremCo ne prihvata nikakvu odgovornost za materijale dostavljene našim serverima. DremCo zadržava pravo da koristi dostavljeni materijal po svom nahodjenju i bez naknade. Kao takav, materijal dostavljen u vezi sa takmičenjima, kvizovima i drugim aktivnostima na sajtu pripadaju DremCo, i on ih može besplatno koristi.

LIČNI PODACI

Lični podaci, kao što su imena, adrese, brojevi telefona i e-mail adrese koji su nam poslati će se koristiti u skladu sa informacijama iz dela "Upotreba ličnih podataka".

REVIZIJA USLOVA

DremCo može revidirati ove uslove u bilo kom trenutku tako što će ažurirati ovu stranicu. Obavezani ste ovim promenama, i stoga bi trebalo redovno da koristitite ovu stranicu kako bi ste pročitali uslove koji se primenjuju.